Duygu Susamaz

Duygu Susamaz

[email protected]

2024 YILI MADEN RUHSAT BEDELLERİ 31.01.2024 TARİHİNE KADAR YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

23 Ocak 2024 - 12:11


Maden Kanununun 13.Maddesi, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 93.Maddesine istinaden ruhsat bedelinin tamamının yatırılması  , yatırılmaması halinde aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar  6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılarak ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunludur, aksi halde ruhsat iptal edilir.
 Yürürlükteki ruhsatlardan I. Grup (a) bendi maden ruhsatları hariç diğer grup madenlerin ruhsat bedellerinin tamamının, Genel Müdürlüğün bankada açılacak hesabına, I. Grup (a) bendi maden ruhsatların ruhsat bedellerinin ise büyükşehir olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı hesabına, diğer illerde ise il özel idaresi hesabına her yıl ocak ayının sonuna kadar yatırılması zorunludur.

Bankaya yatırılacak olan bedelleri, devlet bankaları kanalıyla internet bankacılığından ödemesini yapabilmektedir. İnternet bankacılığı-Ödemeler-Kurum Ödemeleri – Muhasebat (e-devlet ödemleri )-Sorgu Tipi - (VKN,TCKN)- Sorgu Numarası (T.C ya da Vergi numarası )- gözüken ödemelerden yatırılması gereken bedel seçilerek ödenmelidir.


**** Ocak sonuna kadar aynı zamanda 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 6592 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinin Beşinci fıkrasında  "I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl ocak ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyetiyle ilgili YTK tarafından hazırlanan işletme faaliyet raporunu,Mapeg standartlarına göre hazırlanmış imalat haritalarını ( üretim olan sahalar için)  büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere, diğer illerde il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur." denilmektedir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum